Μενού Νοσοκομείου Μητέρα

Ημερ/νία: 4/2/2021
Πελάτης: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Θέμα: Μενού νοσηλευόμενων


Η  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ μας εμπιστεύτηκε για την εκτύπωση των μενού Νοσηλευόμενων.
Η εκτύπωση έγινε στην μηχανή μας IRIDESSE, ψηφιακά. Λόγω των πολλών εκδόσεων των μονόφυλλων και δίπτυχων, με διαφορετικές ποσότητες ανά έντυπο, η ψηφιακή εκτύπωση ήταν η ενδεδειγμένη, για να κρατηθεί το κόστος χαμηλά και να υπάρξει άμεση παράδοση.
Συνολική παραγωγή 11.900 αντίτυπα με διάσταση 10.5Χ29.5 εκ., εκτύπωση σε χαρτί γραφής 140 gms/m2.

Scroll to top