Σήμανση εσωτερικού χώρου Φαρμακείου Τσιότσιος

Ημερ/νία: 10/7/2020
Πελάτης: ΖΟΟΤ ΗΟΟΤ Δ. Καραπαναγιωτίδης
Θέμα: Σήμανση εσωτερικού χώρου

Η ζήτηση για την σήμανση του φαρμακείου Τσιότσιος του δικτύου Pharma Plus AE, από το δημιουργικό γραφείο ZOOT HOOT, έγινε τον Ιούνιο του 2020.

Προδιαγραφές – Ιδιαιτερότητες της εργασίας:

H μελέτη για το εσωτερικό branding στο Φαρμακείο Τσιότσιου στον Γέρακα παρέπεμπε σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές. Οι μεμβράνες πρέπει να συνάδουν απόλυτα χρωματικά, ή ποιότητα των εκτυπώσεων και των χαράξεων να εγγυόνται τόσο την σωστή εφαρμογή όσο την σωστή εταιρική εικόνα του δικτύου  και η τοποθέτηση πρέπει να γίνει στον μικρότερο δυνατόν χρόνο η όχληση να είναι η μικρότερη δυνατή λόγω της παράλληλης λειτουργείας της επιχείρησης.

Scroll to top